Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Natura 2000-område satte stopp for kalkbrytning – men bolag nekas skadestånd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Konstitutionell rätt, Expropriation, Naturskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig