Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Compliance - hållbarhet, Övrig affärsjuridik, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - övrigt, Fri rörlighet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig miljörätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Energirätt, Revision och granskning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig