Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Obligatorisk information saknas i brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsregister

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt