Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Pandemi påverkar röjning av ovårdad tomt – ”svårt med rimligt slutdatum”

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor