Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Principiellt besked om vårdersättning till asylsökande

Principiellt besked om vårdersättning till asylsökande
Kammarrätten fullföljer den restriktiva linje som regeringen tillämpade på ersättning till regionerna för vård av asylsökande. Foto: Unsplash.
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig migrationsrätt