Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:131
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor