Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:198
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Miljöbrott, Tillstånd och tillsyn, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet