Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ridklubb momsskyldig trots överlåten jämkning till kommun

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skattetillägg, Mervärdesskatt, Kultur, idrott och fritid, Associationsrätt - övrig