Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skadeståndsanspråk mot PwC efter revision av Panaxia inget för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Skadeståndsrätt, Värdepappersrätt, Avtalsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga