Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt