Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tilläggsbelopp för assistent till elev med diabetes halveras – HFD prövar inte fallet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt