Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

SFS-nummer
2021:387
Omnämnda SFS
2006:804, 2009:1424, 2019:716
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Fri rörlighet