Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:135
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Kollektivavtal, HR, Arbetsmiljö