Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Kyrkorätt, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Övrig familjerätt