Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

VA-bolag förlorar om delfaktura

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Infrastruktur, Övrig miljörätt, VA, Tillståndsfrågor