Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:68
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Advokat, Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig