Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:35
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt