Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:95
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Tvist mellan enskilda, Övrig affärsjuridik, Sakrätt, Insolvensrätt, Övrig familjerätt, Fri rörlighet, Advokat, Utsökningsrätt, Civilprocess, Vårdnad, umgänge och boende, Internationell privat- och processrätt, Arv, gåva och testamente, Åklagare, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig