Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:95
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Åklagare, Domare, Advokat, Internationell privat- och processrätt, Civilprocess, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende, Arv, gåva och testamente, Fri rörlighet, Övrig affärsjuridik, Utsökningsrätt, Sakrätt, Insolvensrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig