Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2024:1
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Försvar, konflikt och terrorism, Brott mot samhället, Brott mot person, Anställning, uppsägning och avskedande, Tryck- och yttrandefrihet, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Personuppgifter och integritet, Påföljd, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig