Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:77
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m., Insolvensrätt