Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:176
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt, Medbestämmande, Kollektivavtal, HR, Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig