Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:176
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, HR, Övrig arbetsrätt, Diskriminering i arbetslivet, Kollektivavtal, Medbestämmande, Skola och utbildning, Anställning, uppsägning och avskedande, Inkomstskatt - individ, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig