Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förening får förlängd arbetstid för uppförande av brygga efter nekat bygglov

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig