Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förnybart i tanken - Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:15
Avsändare
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig