Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1003
Omnämnda SFS
1977:937, 2011:1244, 1970:624, 1990:676, 1991:591, 2005:807, 1994:200, 1998:506, 2013:1078, 1995:126
Rättsområden
Skatteprocess, Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Domare, Förvaltningsprocess, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt