Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:775
Omnämnda SFS
1992:98, 1984:387, 2010:305, 2001:253
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism