Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:833
Omnämnda SFS
1993:1467, 1993:787, 1980:424, 2006:1319
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet