Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:513
Omnämnda SFS
1995:1051, 2020:512
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Ledighet och frånvaro, HR, Anställning, uppsägning och avskedande