Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:652
Omnämnda SFS
2006:812, 2018:1013, 2021:258, 2021:180, 2019:703, 2016:300
Rättsområden
Konsumenträtt, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Övrig internationell rätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet