Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1102
Omnämnda SFS
2014:1542
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Diskriminering, Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt