Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1100
Omnämnda SFS
2014:299, 2014:298
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt