Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:709
Omnämnda SFS
2018:1463, 2020:614, 2011:13, 1994:1205
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador