Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:782
Omnämnda SFS
2019:474
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt