Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:494
Omnämnda SFS
2020:439, 1998:1593, 1999:974
Rättsområden
Socialrätt, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kyrkorätt, Kultur, idrott och fritid, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt