Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:69
Omnämnda SFS
2009:641, 2009:400, 2004:168, 1972:119, 2000:130, 2008:717, 2014:1369, 1996:1515
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism