Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:240
Omnämnda SFS
2020:127
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Ordning och säkerhet, Övrig migrationsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet