Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:313
Omnämnda SFS
2017:725, 2017:30, 2004:168, 2001:453
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Compliance - hållbarhet, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande