Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:1081
Omnämnda SFS
2003:262
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet