Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:1304
Omnämnda SFS
2018:1463
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Compliance - hållbarhet