Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grönt ljus för översvämningsskydd i Vellinge – ska bygga två mil lång mur

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd, Övrig fastighetsjuridik