Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte tillstånd till bergtäkt – trots förbud i översiktsplanen

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Kommunalrätt, Naturskydd, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig