Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om Försvarsmakten måste lämna ut rapport

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
VA, Skadeståndsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tryck- och yttrandefrihet, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig