Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inget bifall till rättsprövning trots passiv handläggning hos regeringen

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Europakonventionen, Övrig fastighetsjuridik, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Jordbruk och skogsbruk, Naturskydd, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig