Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klargöranden från kammarrätten om frivillig beskattning vid uthyrning

Klargöranden från kammarrätten om frivillig beskattning vid uthyrning
Att momspliktig och momsfri verksamhet delvis bedrivs olika tider under dagen utesluter inte frivillig skatteplikt.
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Lokalhyra, Övrig affärsjuridik, Associationsrätt - övrig, Övrig fastighetsjuridik, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Skattetillägg, Mervärdesskatt, Övrig nyttjanderätt, Revision och granskning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga