Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommuns passivitet gör att löpande vite jämkas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig fastighetsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig