Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:660
Omnämnda SFS
2010:2043, 1972:262, 20:148, 20:342, 2018:672, 2017:233, 2018:731, 1995:1560, 2005:104, 2016:439, 2019:740, 2005:551, 2015:700, 2019:766
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt