Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:350
Omnämnda SFS
1971:289, 2011:1244, 1979:1152, 1990:52, 1988:870, 1998:603, 20:131, 20:272, 2019:471, 2004:168, 1991:1128, 1991:1129, 2005:716, 2018:1251, 2010:610, 1963:193, 2016:1145, 2016:1146, 2016:1147, 2011:1029, 2004:629, 2008:962, 2013:311
Rättsområden
Migrationsprocess, Skatteprocess, Tullärenden, punktskatter m.m., Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Domare, Förvaltningsprocess, Tvångsvård m.m., Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt