Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:354
Omnämnda SFS
1991:1128, 2008:415, 20:270, 2012:938, 2014:522, 2009:809, 2008:1059
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt