Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:76
Omnämnda SFS
2010:900, 20:52, 20:168, 2014:900, 2017:965, 2019:949, 1977:654, 1971:948, 1995:1649, 2015:668, 2017:725, 2011:335, 2018:636
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Plan- och byggnadsfrågor