Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:947
Omnämnda SFS
2010:800, 2017:725, 2017:759, 20:48, 2012:109, 2014:530, 2001:453, 2015:176, 2018:749, 2016:1184, 2017:570, 2015:482, 1991:481, 2015:73, 2018:692, 2017:900, 2018:844
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt