Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:860
Omnämnda SFS
1985:125, 1991:481, 2018:685, 20:48, 2010:1315, 2013:409, 2008:344, 2013:407, 1993:387, 2017:30, 2010:659, 1998:554, 2017:34, 2013:1143, 2008:145, 2003:1209
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet